facebook
Метод ІФА дослідження тільності корів
 

Тільність корів. Дослідження. Метод ІФА

Для ранньої діагностики тільності корів голштино-фризької породи використовували метод імуноферментного аналізу фірми IDEXX, заснований на виявленні білків, асоційованих із тільністю. Використання даного тесту дозволяє достовірно діагностувати вагітність на 20–28-й день після осіменіння корів.

У сучасному тваринництві гостро стоїть проблема відтворення молочного стада корів. Це обумовлено багатьма факторами, зокрема раннім вибраковуванням тварин через низьку молочну продуктивність, гінекологічні хвороби, хвороби дистального відділу кінцівок, а також захворювання молочної залози.

Наразі найшвидшими і найдостовірнішими з лабораторних методів діагностики вагітності ВРХ є методи імуноферментного аналізу (ІФА). Тести на їх основі дозволяють визначати маркери тільності, такі як видонеспецифічний гормон прогестерон або глікопротеїни, асоційовані з вагітністю, в молоці і/або сироватці крові вже на 28 добу після запліднення.

У світовій практиці існує великий вибір тест-систем ІФА як для кількісного, так і для напівкількісного визначення прогестерону в лабораторних умовах, а також їх більш прості варіанти для використання безпосередньо в господарствах.

Однак існують певні проблеми в отриманні адекватного результату, що відповідає реальному фізіологічному стану осіменіння корів, при використанні наборів ІФА на основі прогестерону. Причиною тому є порушення функціонального стану яєчників ВРХ різної етіології, варіації в рівнях прогестерону, а також використання програм стимуляції тварин із застосуванням прогестерон-вмісних препаратів.

У зв'язку з цим застосування прогестеронового тесту ІФА для ранньої діагностики тільності вимагає неодноразового тестування тварини для отримання відносно достовірного діагнозу.

Відомі інші методи визначення тільності, в тому числі ректальний, УЗД-діагностика, гормональний (по концентрації прогестерону, естронсульфату, хоріонічного гонадотропіну) та ін., кожен із яких має свої переваги і недоліки.

Новим напрямком у ранній діагностиці тільності корів методом ІФА є використання тестів, що визначають в якості маркера глікопротеїни, асоційовані зі тільністю. Дані білки починають продукуватися з першого дня формування ранньої плаценти, виробляються нею протягом усього періоду тільності і в лабораторних дослідженнях дозволяють виключати отримання хибнопозитивних і /або хибнонегативних результатів.

Різні різновиди тестів ІФА на основі білків, асоційованих з тільністю, в ряді зарубіжних країн конкурують із найбільш поширеним методом діагностики тільності – ректальним методом, який дозволяє встановити наявність плода досить точно лише тільки через 2-3 місяці після запліднення. Раніше цього часу тільність досить точно може встановити тільки досвідчений ветеринарний лікар. Слід зазначити, що ректальний метод діагностики не є безпечним і може служити механізмом перенесення інфекційних захворювань від корови до корови.

Більш того, набори ІФА на основі білків тільності виробництва IDEXX серії Pregnancy Test стають альтернативою і/або гарним доповненням до методу ранньої діагностики тільності за допомогою апарату ультразвукового дослідження (УЗД), оскільки дозволяють точно виявляти тільних корів уже на 28 добу після запліднення з достовірністю отриманих результатів 99,5%.

Однак, оцінюючи реальний стан справ в скотарських господарствах з різною виробничою інтенсивністю, стає очевидним, що далеко не кожне господарство може дозволити собі покупку досить дорогого апарату УЗД. 

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчити ефективність застосування набору ІФА – IDEXX Visual Pregnancy Test при ранній діагностиці тільності корів на 20 і 35 добу після запліднення.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

Для ранньої діагностики тільності використовували проби сироватки крові в кількості 96 зразків, отримані від корів голштино-фризької породи, на 20 добу (ТОВ «ЗапСибХлеб-Исеть», ТОВ «Приисетье», АТ «Евика-Агро») і 35 добу (СВК «Пушкинское») після їх запліднення.

При цьому в СВК «Пушкинское» не практикується застосування гормональної стимуляції корів після отелення для синхронізації статевого циклу.

Корови, що належать ТОВ «ЗапСибХлеб-Исеть», за технологічним циклом піддаються синхронізації статевої охоти із використанням класичної схеми овсінг.

Всі тварини після отелення в ТОВ «Приисетье» і АТ «Евика-Агро» для активізації статевих циклів проходять гормональну обробку за схемою пресинг і овсінг.

Сироватки крові тестували за допомогою набору IDEXX Visual Pregnancy Test згідно з інструкцією із застосування від виробника, з тією лише різницею, що в господарствах, в яких використовується синхронізація статевої охоти, відбір проб крові проводили вже на 20 добу після осіменіння корів.

Додатково контроль вагітності всіх обстежених корів в господарствах здійснювали методом УЗД на 35 добу після їх запліднення незалежно від результатів ІФА.

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ ОБГОВОРЕННЯ

Тестування сироваток крові набором IDEXX Visual Pregnancy Test в СВК «Пушкинское» показало, що із 25 голів ВРХ, взятих у дослідження, в числі яких згідно з протоколом дослідження УЗД 11 голів були тільними і 14 корів нетільними, вагітними виявилися 13 голів корів і 12 голів – невагітними. При цьому за результатами тесту ІФА 2 голови, що дали негативний результат в УЗД, і 1 голова, яка показала позитивний результат в УЗД, показали наявність у них тільності і її відсутність, відповідно.

Портове обстеження цих сумнівних тварин на 45 добу тільності методом УЗД підтвердило правильність результатів, отриманих шляхом тестування сироваток крові набором IDEXX Visual Pregnancy Test.

Найімовірніше дане різночитання в результатах було обумовлено кваліфікацією спеціаліста, який проводив УЗД. Однак при отриманні подібних результатів УЗД і з можливою подальшою гормональною терапією корів мала б місце стовідсоткова ймовірність отримання двох абортів і подовження сервіс-періоду по одній корові з хибно позитивною тільністю за результатами УЗД.

Подальші дослідження проводилися в господарствах, де активно використовується гормональна синхронізація статевої охоти у корів.

Так, дослідження 25 проб сироваток крові корів в ТОВ «Приисетье» методом ІФА, що визначає глікопротеїни, асоційовані з тільністю, свідчило про наявність такої у 13 голів. Решта 12 голів виявилися нетільними, що повністю узгоджується з результатами УЗД, проведеним на 35 добу після запліднення. У ТОВ «ЗапСибХлеб-Исеть» із 25 обстежених голів методом ІФА 16 голів корів дали позитивний результат, а 8 голів – негативний. Також 1 голова показала слабке забарвлення розчину в лунці, що поставило під сумнів її тільність.

На 35 добу була проведена діагностика методом УЗД, яка підтвердила в 100% випадків раніше отримані позитивні та негативні результати в ІФА.

При цьому у корови із сумнівним результатом на тільність в ІФА (слабке блакитне забарвлення розчину в лунці) за результатами УЗД було виявлено наявність слабо розвинутого плодового міхура, що свідчило про тільність цієї корови. Подальше ректальне дослідження цієї голови на 60 добу після запліднення показало, що у корови все ж відбувається розвиток плода, але з вираженою затримкою.

Аналіз свідомо негативних по тільності сироваток крові, проведений в АТ «Евика-Агро» за допомогою набору IDEXX Visual Pregnancy Test, продемонстрував абсолютну специфічність даного тесту, тобто всі завідомо нетільні тварини дали негативний результат.

Із 14 дослідних корів в цьому підприємстві 8 голів показали наявність плода і 6 голів виявилися нетільними. Подальше дослідження цих дослідних тварин методом УЗД на предмет тільності на 35 добу після запліднення показало 100% чутливість аналізованого методу ІФА, тобто підтвердило раніше отримані в ІФА IDEXX результати дослідження. 

ВИСНОВКИ

IDEXX Visual Pregnancy Test як метод ІФА-діагностики тільності тварин можна застосовувати в господарствах для раннього визначення наявності плода у корів. У даних дослідах була продемонстрована можливість виявлення нетільних і тільних тварин за сироваткою крові, починаючи з 20 доби після запліднення тварин. Даний метод діагностики є безпечним для корів, оскільки не відбувається механічного втручання, занепокоєння, можливої ​​передачі інфекції і травмування плодового міхура в матці тварини.

Метод діагностики тільності за допомогою тесту IDEXX Visual Pregnancy Test можна застосовувати безпосередньо в господарствах, оскільки він не вимагає спеціальних лабораторних умов, будь-якого додаткового обладнання та персоналу і включає до складу набору всі компоненти, необхідні для проведення тестів.

Такий метод дослідження тварин на тільність можна практикувати в господарствах, де використовуються програми пресинг і/або овсінг, а також в господарствах, які не використовують програми синхронізації статевої охоти.

Рання діагностика тільності корів вищевказаним тестом дозволяє скоротити термін сервіс-періоду і раніше розпочати лікування тварин з порушеннями репродуктивної функції, а також виявляти внутрішньоутробну загибель ембріонів і плодів на ранніх термінах вагітності.

Необхідно також звернути увагу на рекомендацію компанії-виробника – проводити дослідження тварин, починаючи з 28-го дня після запліднення. 

ЛІТЕРАТУРА:

Сковородин Е. Н. Игуменова Н. А. Методы ранней диагностики стельности // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. 2011. Т.2. №30. С. 89–91.

Шевелев Н., Матрешина Н., Краснов В. Метод ИФА диагностики бесплодия // Животноводство России. 2008. №1. С. 47–48.

Posthuma-Trumpie G.A., van Amerogen A., Korf J., van Berkel W.J.H. Perspectives for on-site monitoring of progesterone // Tr. Biotechnol. 2009. 27:652 – 660.

Мордашева Э. Б., Берчанский Д. И. Клиника «Айболит», г. Красногорск.

Середин В.А. Биотехнология воспроизводства в скотоводстве: учебное пособие. – Нальчик: ИЦ «Эль-Фа», 2004. – 472 с.

Ранняя диагностика стельности коров с использованием ИФА, Самсонова Ж.В., Осипов А.П., Егоров А.М., Рыбина Т.Н., Киреев Н.В. в журнале Ветеринария № 12, с. 46–48

Posthuma Trumpie G.A., van Amerongen A., Korf J., van Berkel W.J.H. Perspectives for onsite monitoring of progesterone // Tr. Biotechnol. 2009. 27:652 – 660.

Патент EP1141727 A2 (от 20 марта 1998). Early pregnancy diagnosis using pags (pregnancy-associated glycoproteins). The Regents Of The Univ. Of Minnesota.

Шевелев Н., Матрешина Н., Краснов В.Метод ИФА в диагностике бесплодия // Животноводство России. 2008. № 1. С. 47,48.

Laing J.A., Heap R.B. The concentration of progesterone in the milk of cows during the repro ductive cycle // Br. Vet. J. 1971. 127:19–22.

Пащенко Е., Шевцов Ф. Диагностика стельности // Молочное и мясное скотоводство. 2008. № 5. С. 28, 29.

«Петритест» (подложка) для определения БГКП

ДОСЛІДЖЕННЯ БУЛИ ПРОВЕДЕНІ:

А. А. Жерносенко, канд. ветеринар. наук, доцент кафедри діагностики, внутрішніх незаразних хвороб, фармакології, хірургії та акушерства, Омський державний аграрний університет ім. П.А. Столипіна;

А. В. Машнин, канд. ветеринар. наук, регіональний представник компанії ТОВ «ЗИП-И» по Уралу, Сибіру і Далекому Сходу;

К. И. Петров, аспірант кафедри діагностики, внутрішніх незаразних хвороб, фармакології, хірургії та акушерства, Омський державний аграрний університет ім. П.А. Столипіна;

В. В. Гудков, головний ветеринарний лікар СВК «Пушкинское»;

А. В. Плахотін, керуючий молочним комплексом ТОВ «ЗапСибХлеб-Исеть»;

Ф. А. Фьодоров, головний ветеринарний лікар ТОВ «ЗапСибХлеб-Исеть»;

А. В. Олєньков, головний ветеринарний лікар АТ «Эвика-Агро»;

С. А. Оржеховська, головний ветеринарний лікар ТОВ «Приисетье».

отримати комерційну пропозицію

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
20.65%
Корисно 1 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити