Відтворення великої рогатої худоби: сучасні підходи та новітні рішення
Відтворення великої рогатої худоби: сучасні підходи та новітні рішення

Не секрет, що відтворення поголів’я – найбільш проблемна ланка молочного скотарства. Від цього показника залежить не лише рівень продуктивності тварин, а і, власне, тривалість їхнього господарського використання.

В останні роки сформувалася чітка тенденція зниження репродуктивної здатності молочної худоби в Україні. Є ряд об’єктивних та суб’єктивних факторів, які цьому посприяли. Більшість фахівців пов’язують проблеми відтворення зі зростанням рівня продуктивності худоби. Інші вказують на генетичну складову зниження відтворювальної здатності в голштинської породи, яка з кожним роком збільшує свою популяцію у вітчизняній  молочній галузі. Не останнє місце в розвитку проблеми займає і фахова підготовка спеціалістів.

Проблема підготовки фахівців у галузі молочного скотарства

Ефективність методу штучного осіменіння корів та телиць значною мірою залежить від рівня знань та досвіду обслуговуючого персоналу, задіяного в процесі. Критичними періодами в репродуктивному циклі самки є відновлення корів після отелення, виявлення тварин в охоті та визначення оптимального часу їхнього осіменіння і рання діагностика тільності, яка дозволяє оперативно прийняти рішення щодо застосування методу гормональної стимуляції і відповідно скоротити тривалість сервіс-періоду. Тому пріоритетними напрямками роботи будуть пошук і впровадження рішень, які знижують суб’єктивну складову в процесі відтворення сільськогосподарських тварин. 

Тільність тварини – це завершальний етап роботи усієї ланки спеціалістів із відтворення. Кожне безрезультатне осіменіння подовжує тривалість сервіс-періоду у тварини на 20-21 день. А враховуючи недоліки більшої частини господарств зі своєчасним виявленням тварин в охоті, збільшується ймовірність, що така тварина на тривалий час може залишиться неплідною. Тому рання діагностика тільності як одне із рішень дозволяє в короткі терміни виявити проблеми у стаді та швидко провести комплекс заходів, направлених на зниження неплідності в господарстві.

Діагностика тільності «в обхід» людського фактору

Для діагностики тільності використовують три методи – мануальний (трансректальний), УЗ-діагностику та лабораторний. Кожен із методів має ряд переваг і недоліків. Визначити тільність на ранньому терміні можна за допомогою УЗД-сканера або з використанням лабораторного методу, тоді як мануальним способом – починаючи із 2-го місяця тільності (у кращому випадку досвідчені дослідники можуть підтвердити тільність на 45 день після осіменіння). Недоліками мануального методу та УЗ-діагностики є суб’єктивна інтерпретація тих процесів, які бачить чи відчуває дослідник, і як наслідок – можливі помилки. Також не слід забувати і про можливу втрату вагітності за рахунок непрофесійних маніпуляцій і стресу в корів при трансректальних дослідженнях та ймовірність розповсюдження інфекцій за рахунок недотримання правил асептики при діагностиці.

Для зниження суб’єктивних помилок при визначенні тільності та виключення недоліків попередніх методів використовують лабораторні методи із високою вірогідністю результатів. На жаль, використання прогестеронових тестів у минулому дещо скомпрометувало лабораторний метод за рахунок виникнення помилок, пов’язаних із їхньою неспецифічністю. Деякі патологічні процеси статевої системи давали помилковий позитивний результат, тому виникла недовіра до результатів лабораторного дослідження. Сучасні лабораторні методи базуються не на визначенні рівня окремих статевих гормонів (прогестерону), які виявилися не зовсім інформативними, а на пошуку білків, які асоціюють із тільністю тварин (PAG-білки). Це протеїни, які утворюються із клітин ембріонального трофобласту. Вони з’являються у крові та молоці тварин лише при утворенні плаценти. Упродовж тільності зростає їхня концентрація в організмі: з 3 нг/мл на початку тільності до 495 нг/мл на 9 місяці вагітності. Після отелення вміст глюкопротеїдів знижується, але поступово, період напіврозпаду складає 7,3–8,4 дня, а зниження до рівня, який не визначається за допомогою тесту, на 50–60 день. Цього періоду достатньо, щоб відкинути можливість помилкового результату при дослідженні, враховуючи, що середня тривалість сервіс-періоду в корів становить більше 100 днів.

PAG-білки з’являються в крові тварини на 15-16 день після запліднення, під час імплантації ембріону в слизову матки. І уже в цей час їх можна виявити за допомогою тестів, але у зв’язку із тим, що у різних корів виявлено індивідуальну частоту наростання титрів глюкопротеїдів, краще це робити на 28–31 день після осіменіння. У цей же час закінчується перехід ембріону на плацентарний спосіб живлення і зростає ймовірність його повноцінного розвитку до кінця фізіологічного періоду вагітності.

Достовірні тести для лабораторної діагностики від IDEXX

Для лабораторної діагностики тільності на ринку України реалізуються тести американської компанії IDEXX, ексклюзивним дистриб’ютором якої є компанія «ХІМЛАБОРРЕАКТИВ». IDEXX – компанія зі світовим ім’ям, яка спеціалізується на випуску діагностичних та експрес-тестів для ветеринарії, зокрема, для діагностики інфекційних захворювань сільськогосподарських тварин і птиці, виявлення залишкових концентрацій антибіотиків в молоці та діагностики тільності за допомогою імуноферментного методу дослідження. 

У лінійці діагностикумів IDEXX для визначення тільності – три тести, які відрізняються як за типом досліджуваного матеріалу, так і за потребою в додатковому обладнанні. Для ветеринарних та молочних лабораторій актуальними будуть тести Alertys Serum Pregnancy Test (досліджуваний матеріал – сироватка або плазма крові) і Alertys Milk Pregnancy Test (виявлення глюкопротеїдів у молоці). Вони дозволяють швидко і недорого провести тестування великої кількості тварин (до 450 тестів за 3 години). Але при цьому потребують окрім самих тестів певного додаткового лабораторного обладнання (інкубатора, вошера та рідера для мікропланшетів), яке потім можна використовувати для інших досліджень, зокрема, для проведення діагностичних досліджень на виявлення збудників інфекційних захворювань тварин і птиці методом ІФА (повний перелік тестових наборів IDEXX можна знайти на сайті ХЛР). Господарства більш зацікавить Alertys Rapid Visual Pregnancy Test, який без будь-якого додаткового обладнання забезпечує визначення тільності в корів за 30 хвилин. Результати аналізу визначають за зміною кольору реагенту. Досліджуваним матеріалом у цьому випадку є цільна кров або її сироватка чи плазма. До переваг тесту відносимо швидкість, простоту, точність і безпечність.

У дослідженнях ряду авторів [1, 2] виявлено високу чутливість тестів IDEXX (96-97%) при визначенні тільності на 28 день за специфічними глюкопротеїдами (PAG-білками) і наступному підтвердженні плідності методом УЗ-діагностики на 35–39 день. Специфічність тесту виявилася дещо нижчою (89–90%) і була пов’язана із ранньою ембріональною смертністю, оскільки PAG-білки ще тривалий час залишаються в крові тварини. Тому сумнівна проба при постановці тесту у 95% випадків [1] була пов’язана із наступною втратою ембріону у проміжку між 31 і 51 днем після осіменіння.

Слід наголосити, що в усіх тестах IDEXX використовується один принцип – виявлення PAG-білків ІФА-методом зі специфічними антитілами, і їхні результати співвідносні  [2].

Лабораторний метод визначення тільності за вмістом глюкопротеїдів в молоці набуває широкого застосування в ряді європейських країн. Так за 2019 рік кількість досліджень у Естонії склала 7,3 тис. тестів, у Латвії більше 63 тис., Польщі – 600 тис., Швейцарії – 200 тис., Данії – більше 200 тис. тестів, крім того, лабораторні методи діагностики тільності також використовують у Білорусі, Німеччині, США, Франції, Англії та інших країнах із розвинутим молочним скотарством.

За більш детальною інформацією щодо використання тестів IDEXX звертайтеся до спеціалістів ХЛР. Пишіть на info@apk.hlr.ua. Телефонуйте: +380 (68) 023-96-94, +380 (67) 218-71-98.

Література:

  1. Northrop EJ, Rich JJJ, Rhoades JR, Perry GA (2019) Comparison of two bovine serum pregnancy tests in detection of artificial insemination pregnancies and pregnancy loss in beef cattle. PLoS ONE 14(1): e0211179. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0211179
  2. Green JC, Volkmann DH, Poock SE, et al. Technical note: A rapid enzyme-linked immunosorbent assay blood test for pregnancy in dairy and beef cattle. J Dairy Sci. 2009;92(8):3819-3824. doi:10.3168/jds.2009-2120
Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
51.01%
Корисно 4 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити