facebook
Моніторинг викидів у повітря на підприємствах АПК з системами від ХЛР

Моніторинг викидів у повітря на підприємствах АПК з системами від ХЛР

Ухвалені Верховною Радою зміни до Закону №5339 «Про охорону атмосферного повітря» зобов’язують підприємства, зокрема і в АПК, облаштовувати виробництво спеціальними автоматизованими системами контролю викидів. ХЛР успішно постачає та вводить в експлуатацію такі системи.

Прийняття цього законопроєкту справді на часі, адже питання забруднення атмосферного повітря з роками стає все гострішим. Компанія ХЛР завжди оперативно реагує на нагальні питання суспільства і втілює у життя передові проєкти. Тому ми пропонуємо партнерам рішення для реалізації оновленого алгоритму взаємодії держави, бізнесу та громадськості у сфері контролю забруднення повітря.

У чому полягає суть змін

Отже,  прийняті 9 липня зміни істотно посилюють відповідальність за забруднення атмосфери, водночас вводять норму щодо обов’язкового встановлення на підприємствах автоматизованих систем відстеження викидів забруднюючих речовин. Таке відстеження називають «контроль на трубі» – воно дасть змогу зменшувати кількість викидів в атмосферу й загалом сприятиме поліпшенню екології в Україні.

«Контроль на трубі» здійснюється об’єднаною мережею з приладів для відбору проб повітря, аналітичного обладнання та спеціального програмного забезпечення.

Реалізація норм закону від ХЛР

Сучасні автоматизовані системи контролю забруднюючих викидів від компанії «Хімлаборреактив» уже зарекомендували себе на ринку. Фахівці ХЛР кваліфіковано здійснюють усі необхідні етапи запуску обладнання для його подальшої безперебійної роботи.

Механізм контролю передбачає:

 • Відбір проб повітря для подальшого аналізу (система пробовідбору)
 • Селективний і кількісний аналіз відібраних проб (аналітичне обладнання)
 • Опрацювання зібраних даних у режимі реального часу, з виведенням оперативного результату про ступінь забруднення довкілля (програмне забезпечення)

Оператор в режимі реального часу отримує інформацію про викиди CO, NOx, NO, NO2, SO2 тощо. В разі перевищення гранично допустимих концентрацій речовин у повітрі система подає сигнал про відхилення.

Схема реалізації рішення

У гармонії з міжнародною практикою

Рішення для моніторингу якості повітря від ХЛР гармонізовано з найновішими європейськими та світовими нормативними документами:

 • Директивою 2010/75/ЄС (Директива про промислові викиди (IED), основний інструмент ЄС, що регулює викиди забруднюючих речовин)
 • Директивою про комплексне запобігання забрудненню (IPPC)
 • Директивою 2001/80/EC про обмеження викидів певних забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок (Директива LCP)
 • Директивою (ЄС) 2015/2193 (Директива про середні спалювальні установки (MCPD ), що регулює викиди забруднюючих речовин від спалювання)
 • Директивою 2000/76/EC про спалювання відходів (Директива WI)
 • Моніторингом і звітністю про викиди (РКЗК ООН та Кіотський протокол )
 • Регламентом (ЄС) 525/2013 (механізм моніторингу клімату)
 • Рекомендаціями CPCB щодо систем постійного моніторингу викидів (від серпня 2018 р.)
 • Нормами щодо якості навколишнього середовища (чисте повітря) CAR 2014
 • Директивою 2003/87/ЄС про торгівлю викидами (встановлення схеми торгівлі дозволами на викиди парникових газів у Співтоваристві)
 • Європейськими стандартами EN 16267, EN 14181 для забезпечення якості QAL 3, QAL2, QAL 1, AST

Виникли питання? Фахівці ХЛР допоможуть: +380 (68) 023-96-94!

Оцініть, будь ласка, корисність матеріалу для Вас
20.65%
Корисно 1 Не корисно 0
Поділіться статтею з колегами
Коментарі ()
додати коментар
Вас також може зацікавити